Посоки

"Посоки: консуматорско общество; устойчиво развитие; неконсуматроско общество" - проект на Дружество ВЕДА.

Очаквайте повече информация на този сайт!

Нашият и банерите на наши приятели:

VEDA Society Lost Village Ganga Movie